Aktuálně

Aktuální informace ...   

Hodina hravé jógy  30.4. bude přesunutá na 2.5. v 15:30 hodin ... po tanečním kroužku ve 2.třídě

Hodina hravé jógy  7.5. bude přesunutá na 9.5. v 15:30 hodin ... po tanečním kroužku ve 2. třídě 

   

                                                    Prázdninový provoz

 mateřských škol v Prostějově od 9. července do 31. srpna 2018

 (zákon 561/2004 Sb., vyhlášky 14/2005 Sb.,43/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, 

směrnice ke stanovení výše úplaty jednotlivých organizací)

 

 • Všechny mateřské školy nejpozději od 29. března 2018 poskytnou rodičům  oznámení   o  organizaci provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek     (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu).
 • Rodiče odevzdají vlastní písemnou žádost o umístění dítěte v době prázdninového provozu  určených  mateřských škol, s přesnými údaji o docházce, do 11. května 2018  na své kmenové mateřské škole (kam dítě pravidelně dochází).
 • Ředitelky (vedoucí učitelky) mateřských škol odevzdají písemné žádosti zaměstnaných rodičů do 18. května 2018 na mateřské školy s prázdninovým provozem.
 • Ředitelky (vedoucí učitelky) připraví vlastní přihlášky (žádosti o přijetí) na 

prázdninový provoz dle podmínek a potřeb své mateřské školy, včetně složenek za

za stravné,které předají zpět na všechny mateřské školy nejpozději  do 31. května 2018

(každá školní jídelna má svůj režim ohledně plateb).

 • Ředitelky (vedoucí učitelky) všech mateřských škol obratem předají přihlášky se              

 složenkami rodičům.

 • Rodiče odevzdají  do 8. června 2018  vyplněné  přihlášky na mateřské školy s prázdninovým provozem (ne na svoji kmenovou mateřskou školu !!).
 • První den nástupu dítětedo mateřské školy s prázdninovým provozem,

předloží doklad o zaplacení stravného (ústřižek složenky, výpisz účtu a pod),     

jinak jejich dítě nemůže být přijato.

 • Výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) si každá organizace vybere od rodičů dle vyhlášky čís.14 /2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vlastní směrnice zajišťující prázdninový provoz.
 • Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci mateřských škol s prázdninovým provozem.
 • Stanovené termíny pro předání žádostí a přihlášek na mateřské školy jsou závazné.
 • Organizace prázdninového provozu se týká přednostně dětí zapsaných do mateřských škol zřizovaných městem Prostějovem.
 • Žádáme všechny zúčastněné o dodržování uvedených termínů !

    Organizace prázdninového provozu mateřských škol Prostějov

 

     v době od  9. 7. 2018  do  31. 8. 2018

 

2. 7. až  4. 7. 2018        provoz na všech MŠ v Prostějově,

  dle vlastních podmínek a režimu každé mateřské školy

…………..……………………………………………………………………………………….

9. 7. až 20. 7. 2018   pracoviště MŠ Smetanova ul. 24                      tel. 582 360 008                                                         

                        ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24                                               

                         ŠJ při MŠ Smetanova ul. 24                                        tel. 582 360 321

                        ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24                     tel. 582 360 008

 

                         Pracoviště MŠ Husovo nám. 94                                 tel. 582 345 270

                         ŠJ při MŠ Smetanova ul. 24                                        tel. 582 360 321

                       ředitelství ZŠ a MŠ Pv, Kollárova ul. 4                           tel. 582 345 160

......................................................................................................................................................

23. 7. až 3. 8. 2018   pracoviště MŠ Fanderlíkova                              tel. 582 346 062

                         ŠJ při ZŠ a MŠ Melantrichova                                   tel.  582 319 077

                       ředitelství ZŠ a MŠ Pv, Melantrichova ul. 60                  tel. 582 319 071

 

                          pracoviště MŠ Květná ul. 4                                          tel. 582 366 251

                         ŠJ při MŠ Květná                                                         tel. 582 366 251

                         ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34                   tel. 582 330 981

......................................................................................................................................................

6. 8. až 17. 8. 2018   pracoviště MŠ Jana Železného Prostějov          tel. 582 345 120

                          ŠJ při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov                 tel. 582 302 435

                            ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov                tel. 582 302 411

......................................................................................................................................................

20. 8. až 31. 8. 2018   pracoviště MŠ Dvořákova ul. 5                       tel. 582 351 130                                                                                                                                                                   

                         pracoviště MŠ Libušinka ul. 18                                   tel. 582 344 835

                           ŠJ při Libušinka                                                    tel. 582 346 510

                          ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a                             tel. 582 351 664