Aktuálně

 Ředitelství Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul.34 vyhlašuje výběrové

řízení na rekonstrukci chodníků na školní zahradě v objektu MŠ Květná 4,Prostějov

 

Osobní prohlídka a zaměření nutné.

 

Termín realizace : květen 2020

 

Cenové nabídky je možno předat osobně nebo na e-mailovou adresu:

info@mskvetna.cz

............................................................................................

 

INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jitka Vaníčková.

Kontakt: Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

tel.: +420 582 329 123