Aktuálně

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

26. dubna 2019   od 12:00 - 18:00 hodin   odkaz: zde 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

15. května 2019   od 8:00 - 17:00 hodin   odkaz: zde

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz,

rodný list a potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

.........................................................................................................

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ KVĚTNÁ

Oznámení rozhodnutí o přijetí

 

......................................................................................................................................... 

           INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jitka Vaníčková.

                                    Kontakt: Magistrát města Prostějova

                                           nám. T. G. Masaryka 130/14

                                                  796 01 Prostějov

                                             tel.: +420 582 329 123

............................................................................................................................................ 

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Oznámení rozhodnutí o přijetí

...............................................................................................................................................