Aktuálně

POZVÁNKA na seminář

Výtvarný projev jako nástroj poznání dětské psychiky

Místo konání: Květná 3968/4 796 03 Prostějov (https://en.mapy.cz/s/3qmth )

Termín semináře: čtvrtek 18. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.

(předpokládaná délka školení cca 4 hodiny)      odkaz: zde

Pozor změna termínu ... termín přesunut na 2. května

.......................................................................................................................

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

26. dubna 2019   od 12:00 - 18:00 hodin   odkaz: zde 

........................................................................................................................

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

15. května 2019   od 8:00 - 17:00 hodin   odkaz: zde

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2019-2020     odkaz: zde

 

Žádost o příjetí dítěte do MŠ na šk. rok 2019-2020   odkaz: zde

 

Směrnice č. 25 Kritéria přijetí dítěte do MŠ

- zápis 2019-2020 Partyzánská.doc      odkaz: zde

 

...........................................................................................................................

 

Organizace prázdninového provozu

mateřských škol v Prostějově od 8. července do 30. srpna 2019
(zák. čís. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. čís. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, směrnice ke stanovení výše úplaty jednotlivých organizací)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019   odkaz: zde

 ..............................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ KVĚTNÁ

Oznámení rozhodnutí o přijetí

...............................................................................................................................

 

INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jitka Vaníčková.

Kontakt: Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

tel.: +420 582 329 123