Aktuálně

 

S PLATNOSTÍ OD 10.9.2020 JE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

V ČR VSTUP OSOBY, DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE S ROUŠKOU!

Děkujeme za pochopení a respektování pravidel.

                                                                                 Mgr. Monika Zbudilová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitelství Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 vyhlašuje výběrové řízení

na 2. etapu opravy chodníků na školní zahradě v objektu MŠ Květná, Prostějov.

 

Osobní prohlídka a zaměření nutné.

 

Cenové nabídky je možno předat osobně nebo na e-mailovou adresu školy:

 info@mskvetna.cz

 

V Prostějově 15.6.2020

................................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ 

KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KVĚTNÁ - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do MŠ si můžete vyzvednout

v týdnu od 8.6. - 12.6. 2020 vždy od 10.00 - 13:00 hodin

.........................................................................................................................................

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ ... 18.5. 2020

 

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 18.5. 2020

METODIKA MŠMT - PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

.......................................................................................................................

 

ZÁPIS DO MŠ 2020/21

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZÁPIS

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

ORGANIZACE ZÁPISU

mobil: 739 389 845

................................................................................................................. 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu a následně dle délky přerušení provozu bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření koronavirové infekce.

 

 Mgr. Monika Zbudilová

....................................................................................................................

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020 ... odkaz zde

............................................................................................

 

INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jitka Vaníčková.

Kontakt: Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

tel.: +420 582 329 123