Dokumenty

 Školní řád

 Školní vzdělávací program MŠ Květná

 Doporučení k oznámení zahájení a ukončení individuálního vzdělávání

 Informace o povinném předškolním vzdělávání

 Svobodný přístup k informacím

 Rozpočet MŠ Partyzánská 2018

 Střednědobý výhled MŠ Partyzánská 2018

 Výroční zpráva 2017

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí

 

 

Oznámení rozhodnutí

  

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34

 

ve školním roce 2017/2018 s nástupem 1. 9. 2017

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 – pracoviště MŠ Květná

 

Seznam uchazečů:

 

Uchazeč

Výsledek řízení

30 / KV

přijat/a

31 / KV

přijat/a

32 / KV

přijat/a

33 / KV

přijat/a

 

 V Prostějově dne: 1.9. 2017                                                                  Ředitelka mateřské školy

                                                                                                            Mgr. Monika Zbudilová