Informace pro rodiče

Co s sebou do školky ?

přezůvky, boty na zahradu, gumáky, pláštěnku

náhradní oblečení do třídy ... v případě polití nebo jiné nehody :)

převlečení na zahradu

pyžamo

hřeben

 

Desatero pro rodiče

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu

    vzít obrázkovou knížku, nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte,

   že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může

   spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach

   z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat

   špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty 

   nebo jít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky,

   ale ujistěte ho, že mu věříte, a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo

   příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně ani ve vzteku

   po hádce s dítětem. 

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. hračku, šátek)

7. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. 

8. Udělejte si jasno o tom, jak prožíváte nastávající situace. Děti dokážou velmi

   citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, zbavit se své úzkosti - znamená

   zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně

   přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup

   dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který

   s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho,

    že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach, že selže

    a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, že pokud den ve školce proběhne v pohodě

    - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny, nebo mu kupte nějakou drobnost.

    Materiální odměny by se však neměly stát pravidlem.

10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem

     můžete jít ze začátku do třídy apod.