Platby - Mateřská škola Květná Prostějov

Platby

 

 

                            Stravování dětí

 Na stravu se dítě přihlašuje den předem do 11.30 hodin nejpozději. Při nepřítomností dítěte  v mateřské škole je možno si první den nahlášenou stravu vyzvednout do 12.00 hodin.

  

Finanční limit stravného:                           přesnídávka               7,-    Kč

                                                                     oběd                           16,-    Kč

                                                                     svačina                        7,-    Kč

                                                                     celkem                       30,-    Kč

 

                             Způsob úhrady školného a stravného

Stravné a školné se platí předem vždy nejpozději do 15.dne v měsíci.

Na počátku docházky dítěte do mateřské školy zaplatí rodiče 1.000,- Kč (školné 400,- a stravné 600,-) na měsíc září. Při nepřítomnosti dítěte se přeplatky převádějí do dalšího měsíce. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od školného osvobozeni, platí  pouze stravné.     

                                                                                                                                                                                                                                                  E.Zbořilová, vedoucí ŠJ

 

Pokud budete platit školné a stravné převodem z účtu, uvádějte správný variabilní symbol a do poznámek jméno dítěte (ne rodičů!)

 

 

          

 

 

.

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

          

 

      

 

          

 

.